Stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester 2019

Stimuleringstiltak som bidrar til tilfredstillende tilgang på veterinærtjenester i kommuner hvor næringsgrunnlaget for veterinærer er svakt.

Kommuner kan søke om milder til stimuleringstiltak for veterinærtjenester. Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester.

Bevilgningen til stimuleringstilskudd er betydelig økt fra 2018 til 2019.

Rammer for 2019 er:

  • Troms kr 3.988.000,-.
  • Finnmark kr 3.639.000,-.

 

Søknadsfrist:
01.03.2019 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner