Søk penger til fisketiltak fra fiskefondet

Organisasjoner, grunneiere, jeger- og fiskerforeninger og liknende kan søke om midler fra fiskefondet innen 15. februar. Tilskuddet deles ut for å legge til rette for god forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye i Troms og Finnmark.

Disse tiltakene kan få tilskudd

Tilskudd kan blant annet gis til laksetrapper, tiltak for å bedre tilgangen til fiske for allmennheten, informasjon, spesielle driftsutgifter til fiskefremmende formål, driftsplanlegging, og til forvaltningsrelaterte forskning- og overvåkingsprosjekt.

På Miljødirektoratet kan du lese mer om hvilke tiltak som kan få tilskudd.

Disse kan søke

Målgruppen for ordningen er private lag og organisasjoner (fiskerlag, grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger), forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale organ.

Søk elektronisk til Miljødirektoratet

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 15. februar 2019. Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller kravet til innhold i søknaden.

Dersom søknaden inneholder flere prosjekter, må hvert prosjekt spesifiseres. Tilskuddssøknader til tekniske fiskeforsterkingstiltak skal inneholde opplysninger om området der tiltaket er lokalisert. Vi gjør oppmerksom at det kan komme krav at søknaden er basert på en ferdig driftsplan eller stille som vilkår at driftsplan blir utarbeidet.

Om fiskefondet

Fiskeavgiften som fiskerne betaler er med på å gi viktig bidrag for å sikre god forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye. Dette er kollektive midler som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Hvert år betaler rundt 70 000 personer fiskeravgiften og tilfører dermed Statens fiskefond i størrelsesorden 15 millioner.

Søknadsfrist:
15.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Forvaltning av anadrom fisk
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Organisasjoner, grunneiere, jeger- og fiskerforeninger