Tidligpensjon til jordbrukere

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Søk om tidligpensjon til Fylkesmannen.

Tidligpensjon for jordbrukere skal bidra til generasjonsskifter i landbruket. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og stimulere til nyrekruttering.

Dere kan søke om enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon.

Les mer om hvem som har rett på tidligpensjon, hva søknaden må inneholde og hvordan du søker på Landbrukdirektoratets side om tidligpensjon.

Skjema for søknad om tidligpensjon (Landbruksdirektoratet) og tidligpensjonskalkulator

Forskrift om tidligpensjon for jordbrukere (Lovdata)

Løpende søknadsfrist

Det er ingen fast søknadsfrist for å søke om tidligpensjon. 

Veiledning

Kontakt gjerne Fylkesmannen hvis du trenger hjelp eller veiledning for å søke.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2020 00:00:00
Målgruppe:
Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark