Kompenserer fastlegenes sykefravær

Søknadsfrist:
1. desember 2020 23:00
Målgruppe:
Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommunene har hatt store merutgifter for å dekke fastlegenes inntektstap under pandemien. Nå har Stortinget bevilget 80 millioner kroner for å kompensere merutgiftene. Tiltaket gjelder ut året og søknader skal til Fylkesmannen. 

Publisert 10.09.2020

Fastlegene er en viktig gruppe i arbeidet mot Covid-19. De er utsatt for smitte og det kan bli nødvendig med karantene. 

Kommunene blir kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden. Kompensasjonen er 9752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte må ut av jobb og i karantene.

Kommunene må søke

Det er bare kommuner som kan søke om tilskudd.

Sett dere inn i det fullstendige regelverket for tilskuddet før dere søker. 

Dette må søknaden inneholde

Det er laget et særskilt skjema for tilskuddsordningen (som ligger til høyre på nettsiden).

Søknaden skal inneholde en utskrift fra kommunens regnskapssystem som viser regnskapsførte merutgifter til næringsdrivende fastleger som faller innenfor målgruppen for ordningen. Kommunene må føre oversikt over de ekstra utgiftene, og angi navn og antall dager per fastlege det søkes kompensasjon for.

Søk så fort som mulig

Det er ingen søknadsfrist, men vi oppfordrer kommunene til å søke så snart som mulig. Siste frist 1. desember slik at søknadene kan behandles før nyttår.

Tilskuddsordningen gjelder bare for 2020. I Troms og Finnmark kan Fylkesmannen totalt fordele 3 565 000 kr. Søknader behandles forløpende av Fylkesmannen.

Send søknaden til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

- eller på e-post til Fylkesmannens postmottak: fmtfpost@fylkesmannen.no

Ikke krav til rapportering

Dette er en refusjonsordning uten krav til rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon sendes inn i søknaden.

Søknadsfrist:
1. desember 2020 23:00
Målgruppe:
Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark