Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket kan søke på arktiske midler. Det er satt av 4 millioner kroner og pengene skal brukes på landsdelsdekkende prosjekter som kan bidra til at regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles.

I 2020 ønsker vi særlig å prioritere prosjekter knyttet til:

 • utvikling av potet-, grønt- og bærnæringa
 • bedre utnyttelse av beite- og grovfôressursene i det arktiske landbruket
 • å utvikle nye arenaer for samhandling og samarbeid i det arktiske landbruket
 • aktivitet som kan bidra til å synliggjøre betydningen av å produsere mat i landsdelen
 • aktiviteter som kan bidra til klimatilpasning eller utslippsreduksjoner i det arktiske landbruket
 • mobilisering for å få frem nye produsenter og nye produkter med basis i det arktiske landbruket

Kriterier og søknadsprosess

 • Vi støtter kun nordnorske prosjekter. Det betyr at prosjektene skal gjennomføres i Nord-Norge og ha en nordnorsk part. Søknaden skal være fra den nordnorske parten i prosjektet
 • Prosjekter der arktiske midler kan bidra til å løse ut andre virkemidler og ressurser vil bli prioritert
 • Det kan gis tilskudd med inntil 75% av godkjente kostnader i prosjektet
 • Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Det gis ikke tilskudd til bedriftsrettede prosjekter. Enkeltbedrifter som ønsker å utvikle sin bedrift kan ta kontakt med Innovasjon Norge for informasjon om muligheter for støtte
 • Til forskningsprosjekter begrenses tilskuddet til en andel av det som kreves av medfinansiering for å søke forskningsmidler

Opplysninger som må være med er:

 • Prosjektbeskrivelse med formål med prosjektet, planlagte aktiviteter og eventuelle samarbeidspartnere
 • Budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Organisasjonsnummer
 • E-post og telefonnummer til kontaktperson

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på fmtfpost@fylkesmannen.no eller Statens hus, 9815 Vadsø.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
01.04.2020 23:59:00
Målgruppe:
Det arktiske landbruket
Ansvarlig:
Fylkesmennene i Nord-Norge
Hvem kan søke:
Næringsaktører, forvaltning, forsknings - og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge