Prosjektskjønn

Kommunene i Troms og Finnmark kan søke om prosjektskjønnsmidler. 17 millioner kroner satt av til utviklingsprosjekter i kommunene. Søk innen 15. februar.

Hovedsatsingsområder i 2020

  • Digital infrastruktur og digitale tjenester
  • Kommunal planlegging
  • Barn og unge
  • Barnevern

Søknadskriterier

Informasjon om satsingsområder og søknadskriterier for 2020 kan dere lese i utlysningsbrevet, og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnstildelingen for 2020.

Søknadsportal

Kommunene søker om prosjektskjønnsmidler gjennom søknadsportalen Prosjektskjønn.

Mer informasjon om portalen og hvordan du søker finner du under Kommuneutvikling og prosjekter.

Søknader som sendes utenom søknadsportalen blir returnert. Kommunene må ha rapportert på tidligere prosjekter for å kunne motta støtte til nye prosjekter.

Søknadsfrist:
15.02.2020 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Justis- og kommunalavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 00:00:00