Opplæring i finsk som andrespråk

Skoler og kommuner som gir elever opplæring i finsk som andrespråk, kan søke om tilskudd.

Elever som ønsker opplæring i finsk som andrespråk, har rett til det i følge opplæringsloven § 2-7. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark deler ut tilskudd til skoler og kommuner som gir slik opplæring.

Timesatsen pr. 1. januar 2019 er satt til kr. 571,- per klokketime. Informasjon er sendt til skoleeier i e-post 1. april.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15.11.2019 23:59:00
Målgruppe:
Grunnskoler i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Hvem kan søke:
Grunnskoleeiere i Troms og Finnmark