Drift av beitelag

Beitelag i Troms og Finnmark kan søke om tilskudd til drift innen 15. november.

Pengestøtte til drift av beitelag er en del av ordningen til regionalt miljøprogram i jordbruket.

Les mer om hvordan du søker og regionale miljøtilskudd.

Søknadsfrist:
15.11.2019 23:59:00
Målgruppe:
Beitelag i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Beitelag