Tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag i Troms kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknader til elektronisk overvåkingsutstyr prioriteres.

Beitelagene har søknadsfrist 27. oktober for innsending av søknad til kommunene.

Elektronisk overvåkningsutstyr

Troms prioriterer søknader til elektronisk overvåkingsutstyr som radiobjeller og/eller find my sheep. Det er også etter føringer fra staten, som forventer å vektlegge investeringer i teknologi (styringsdokumentene for 2019).

Søknadsskjema

Det skal brukes eget søknadsskjema som er laget av Landbruksdirektoratet, søknadsskjema: SLF-431_B.

Regelverk og søknadskjema finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

 

I forskriftens § 3 står det at ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen.

Vi prioriterer søknader fra beitelag.

Søknadsfrist:
27.10.2019 23:59:00
Målgruppe:
Beitelag i Troms fylke
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Beitelag i Troms fylke

Kontaktpersoner