Regionale miljøtilskudd

Gårdbrukere kan søke om regionale miljøtilskudd innen 15. oktober.

For å opprettholde og øke artsmangfoldet i jordbrukets kulturlandskap, kan gårdbrukere få støtte til regionale miljøtiltak.

Slik søker du

Du søker med elektronisk søknadsskjema

Kontakt kommunen din hvis du har behov for å søke på papir. 

 

Les mer om regionale miljøtilskudd og hvordan du søker.

Søknadsfrist:
15.10.2019 23:59:00
Målgruppe:
Gårdbrukere i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Gårdbrukere