Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä

Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Vi lyser nå ut tilskudd til Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä Utvalgt kulturlandskap i Sør-Varanger kommune. Søknader behandles fortløpende, siste søknadsfrist er 30. september.

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Eksempler på tiltak/arrangement:

Ryddeaksjoner, fjerning av sølvbunke, hesjing, stell av skog/kantsone elv, håndverkskurs, mattradisjoner, turløp, natursti, småskala næringsutvikling/reiseliv, ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, fortellerkvelder, språk-arrangement.

Se retningslinjer for faglige prioriteringer. 

Søknadsskjema kan du laste ned her.

Se mer om ordningen Utvalgte kulturlandskap og nasjonal forskrift for tilskuddsordningen.

Søknadsfrist:
30.09.2019 00:00:00
Målgruppe:
Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området.
Ansvarlig:
Synnøve Thingnæs
Hvem kan søke:
Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området.