Kriseskjønnsmidler 2019

Fylkesmannen har satt av 6,5 mill. kr. til kriseskjønn i 2019.

Intensjonen med ordningen er å ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter.

Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsjettprosessen. 

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.

Søknader sendes Fylkesmannens postmottak innen 15. september.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om kriseskjønnsmidler ikke skal sendes via søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD (som kun benyttes for søknader om prosjektskjønnsmidler).

Til høyre på denne siden finner du utlysningsbrev og departementets retningslinjer for skjønnsmidler.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
15.09.2019 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Marianne Winther Riise
Hvem kan søke:
Kommuner