Kriseskjønnsmidler

Kommunene kan søke om kriseskjønnsmidler for å ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Fylkesmannen har satt av 6,5 millioner kroner til dette.

Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsjettprosessen. 

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.

Søk innen 15. september

Søknader sendes Fylkesmannens postmottak innen 15. september.


Vi gjør oppmerksom på at søknader om kriseskjønnsmidler ikke skal sendes via søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD (som kun benyttes for søknader om prosjektskjønnsmidler).

Søknadsfrist:
15.09.2019 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Marianne Winther Riise
Hvem kan søke:
Kommuner