Redusert kapasitet

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har redusert kapasitet og saksbehandlingen blir forsinket, men vi holder hjulene i gang.  

Som alle andre, er Fylkesmannen i Troms og Finnmark rammet av situasjonen med koronaviruset. Hendelsen krever mye av oss. Derfor vil det bli forsinkelser i vår saksbehandling.  

Vi har satt i verk en rekke tiltak, blant annet omdisponert mannskap og hentet inn ekstra ressurser der det er behov. Det er likevel ikke nok til å opprettholde normal drift i den krevende sitasjonen vi står i nå. 


De fleste ansatte hos Fylkesmannen jobber hjemmefra. Vi er ikke til stede på kontorene på Statens hus i Vadsø, Fylkeshuset i Tromsø eller kontorene i Karasjok, Kautokeino og Andselv. Det betyr at du ikke kan møte opp hos oss. Du kan nå oss på andre måter.  

Les hvordan her:


Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjør det vi kan for å sikre dine rettigheter, men det kan ta litt ekstra tid akkurat nå. 

Takk for forståelsen.