Ny, felles kartportal for Troms og Finnmark

(Foto: Pål Tengesdal / TromsAtlas/NordAtlas)

Mandag 3. februar smelter NordAtlas (Finnmark) og TromsAtlas (Troms) sammen til nye NordAtlas. Vi må regne med at portalen er ustabil den første dagen.

Dette skjer

  • Innholdet i TromsAtlas videreføres slik det er i dag. Grunnen er at vi allerede har plandata for alle kommuner i regionen liggende her.
  • Datasett som bare finnes i NordAtlas overføres til den nye innsynsløsning.
  • Den nye kartportalen heter NordAtlas.

Ustabilt 3. februar

Vi forventer at kartløsningene faller bort og at portalen er ustabil allerede fra morgenen 3. februar. Hovedomleggingen skjer utover dagen.

Vi anbefaler ingen å basere arbeidet sitt på vår kartportal denne dagen.

Vi får god hjelp av vår leverandør Avinet underveis.


NordAtlas fra 4. februar

Tirsdag 4. februar håper vi å være i gang på ny med adressen www.nordatlas.no

NordAtlas er en innsynsløsning og portal med aktuelle kart for Troms og Finnmark. Her finner du temakart innenfor blant annet kulturvern, plan, natur, reindrift, samferdsel, friluftsliv, samfunnssikkerhet og landbruk.


Prosjekt sammensmelting er planlagt av eierne i felleskap: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fylkeskommunen og Sametinget.

Abonner på siste nytt fra oss

Vil du ha siste nytt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår.

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Du får siste nytt om konferanser, tilskudd, høringer, tilsyn og andre nyhetssaker.

Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å laget abonnement