Bjørn felt i Evenes

En hannbjørn ble felt ved Bogen i Evenes kommune tirsdag morgen. Fylkesmannen gav fellingstillatelse etter at sau ble skadet og drept av bjørn i området.

Gratangen interkommunale skadefellingslag, i samarbeid med SNO (Statens naturoppsyn), felte hannbjørnen cirka klokken 7 tirsdag morgen.

SNO har dokumentert at sju sau og lam er tatt av bjørn i området.

Fellingstillatelsen

6. juni gav Fylkesmannen i Troms og Finnmark tillatelse til å felle skadegjørende bjørn i Evenes, Skånland og deler av Gratangen og Narvik. Her kan du lese mer om fellingstillatelsen.

Kontaktpersoner