Vi søker ny miljødirektør

Miljøavdelinga på tilsyn
Miljøavdelinga på tilsyn (Foto: Trine Lise Helgerud)

Vi søker kunnskapsrik og inkluderende miljødirektør. Er du en leder som kan miljøfag, trives med endring, er engasjert og løsningsorientert, håper vi du søker innen 24. mai. 

Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av 43 høyt motiverte og kompetente medarbeidere på kontorene våre i Vadsø og Tromsø. Avdelingen har også personal- og administrativt ansvar for 12 nasjonalparkforvaltere som har kontorer i hele fylket. 

Kontoret ditt blir i Tromsø, men det forventes at du også regelmessig er til stede på vårt hovedsete i Vadsø. 

Miljødirektøren rapporter til embetsledelsen og inngår i fylkesmannens ledergruppe. Som direktør har du personalansvar for fire seksjonsledere. 

Du har det overordnede ansvaret for driften og avdelingens resultater. Du skal følge opp avdelingens oppgaver som gis fra overordnede departementer og direktorater.

Les hele stillingsannonsen på jobbnorge.no og søk innen 24. mai om du tror denne stillingen kan være noe for deg. 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om jobben!

Om miljøavdelinga

Vi jobber for å ta vare på våre særpregede naturkvaliteter, fremme bærekraftig bruk av naturen og hindre forurensning. Miljøavdelingen er et kompetansesenter på miljøområdet.

Avdelingen er organisert med fire seksjoner; forurensning, vilt, naturvern, fisk og vannforvaltning. Avdelingen har tverrfaglig samarbeid om internasjonale miljøoppgaver. 

Vi har blant annet ansvar for følgende områder:

 • Motorferdsel 
 • Forurensning 
 • Internasjonalt miljøsamarbeid 
 • Miljø i planleggingen 
 • Rovvilt 
 • Verneområdeforvaltning 
 • Fisk og vassdrag
 • Arter og naturtyper
 • Marint vern
 • Akavakultur 
 • Tilsyn