Beredskapstelefon for rovvilt

Fra 15. juni kan du ringe vår beredskapstelefon for rovvilt. Vi svarer på søknad om skadefelling og akutte forebyggende tiltak. 

Har du skader på beitedyr? 

Ring 78 95 03 00 mandag til fredag 08:00-15:30 (innenfor kontortid)

Ring 481 97 472 mandag-fredag 15.30-21:30 og lørdag-søndag 08:00-22:00 (utenfor kontortid)

Hvis situasjonen ikke krever behandling med en gang, oppfordrer vi deg til å ringe oss innenfor kontortiden.

Vi kan svare på spørsmål om: 

  • Søknad om skadefelling og oppfølging av fellingsforsøk
  • Søknad om akutte forebyggende tiltak ved rovviltskader

Rovvilttelefonen brukes også til kontakt med fellingslag som har oppdrag og kontakt med SNO og dyreeier om skadefellingsforsøk.

Beredskapstelefonen skal brukes til å melde fra om dyr som er felt.

Ta kontakt med SNO for å dokumentere skader

Statens naturoppsyn (SNO) dokumenterer skader. Hvis du oppdager beitedyr som er skadd eller døde, kan du kontakte SNO for å få dokumentert om skaden skyldes rovvilt.

Statens naturoppsyns rovviltkontakter i Finnmark.

Statens naturoppsyns rovviltkontakter i Troms.

Du kan også ringe Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet har ansvar for statens samlede rovviltberedskap. Direktoratet kan fatte vedtak om uttak av rovvilt, alle rovviltarter i hele landet, fra 16. februar til og med 31. mai.

Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt: 977 87 000

Les mer om miljødirektoratets beredskap i rovviltsaker.

Fylkesmannens myndighet

Vi behandler søknader om skadefelling av de store rovdyrene (jerv, gaupe, bjørn og ulv) fra 1. juni til og med 15. februar.

Myndigheten er gitt av rovviltnemnda i region 8 eller Miljødirektoratet.

Fylkesmannen har myndighet til å behandle søknader om skadefelling av kongeørn hele året.