Behandler klager om erstatning innen april

Du som har klaget på erstatning for rein og sau får svar på klagen fra oss innen april.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har behandlet alle søknader om erstatning for rein og erstatning for sau drept av fredet rovvilt.

Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker fra du har mottat vedtaksbrevet. Dersom du ønsker utsatt klagefrist må du henvende deg til miljøavdelinga hos Fylkesmannen.

Saksbehandlingstid på klager

Innkomne klager blir behandlet innen april 2020. Den endelige saksbehanlingstiden  avhenger av hvor mange klager som kommer inn før klagefristen for vedtakene løper ut.