Stenger løype 5 og 6 i Porsanger

Fylkesmannen har besluttet å stenge deler av snøskuterløype 5 og 6 i Porsanger kommune f.o.m. 20. april 2020 av hensyn til dyrevelferden. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å stenge følgende snøskuterløyper i Porsanger kommune:

- Løype 5 fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri.

- Løype 6 fra Kistrand fram til løype 4 ved Øvre og Nedre Fransvann og sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal.

Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med 20. april 2020 og varer inntil videre.

Den vanskelige beitesituasjonen gjør reinen sårbar for forstyrrelser. Det er derfor viktig for dyrevelferden at reinen får ro til å beite uforstyrret der det er tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring. 

Merk at forbudet tidligere er annonsert med virkningsdato fra og med 14. april. Denne utsettes til 20. april. Videre holdes løype 4 mellom Øvre- og Nedre Fransvann åpen. Dette gjøres etter anmodning fra reindrifta. 

Last ned kartet her.

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner gitt med utgangspunkt i de delene av løypene som nå stenges, er midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdeselsforbudet oppheves, er dispensasjoner gyldig igjen. 

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselsforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbar for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn. 

Kontaktpersoner