Stenger løype 14 og 15 i Porsanger

Deler av løype 14 og 15 i Porsanger stengt inntil videre
Deler av løype 14 og 15 i Porsanger stengt inntil videre

Av hensyn til dyrevelferden, har Fylkesmannen besluttet å stenge deler av snøskuterløype 14 og 15 i Porsanger kommune fra og med 20. april 2020 og inntil videre.

Vi har besluttet å stenge følgende snøskuterløyper i Porsanger kommune:

  • Løype 14 fra Gakkajávri til Oarrenjunis
  • Løype 15 fra Stohpojávri/løype 17 til løype 14 ved Leavššajávri

Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med 20. april og varer inntil videre.

Rød strek i kartet angir de løypene som nå stenges.

Last ned kartet her.

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å kaste kalv (abortere) dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle vise særskilt hensyn.

Kontaktpersoner