Motorferdselsforbud i løype 23, 24 og 25 i Porsanger

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges snøskuterløype 23, 24 og 25 i Porsanger kommune fra og med 20. mars og inntil videre.

Stenger løype midlertidig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i følgende løyper i Porsanger kommune:

  • løype 23 fra Børselv/Fosseng til Storvannet (Stuorra Áilegasjávri/Nillájávri) samt avstikker til Vuolimusjávri
  • løype 25 fra Ytre Leirpollen til Lákcajavri
  • løype 24 fra Mårnes til Lákcajavri/løype 23.

 

Rød strek i kartet angir den delen av løypa som nå stenges.

 

Motorferdselforbudet trer i kraft 20. mars 2020 og varer inntil videre.

Last ned vedtaket her

Last ned kart her

 

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å kaste kalv (abortere) dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn.


Les mer om saken:  
Vanskelige beiteforhold - ta hensyn

Kontaktpersoner