Motorferdselsforbud i løype 2 i Kautokeino

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges deler av snøskuterløype 2 i Kautokeino kommune fra og med 20. mars og inntil videre.

Stenger løype midlertidig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i løype 2 i Kautokeino kommune fra Kautokeinoelva til sørenden av Suohpatjavri.

Rød strek i kartet viser den delen av løypa som nå stenges.

Motorferdselforbudet trer i kraft 20. mars 2020 og varer inntil videre.

Les vedtaket her

Last ned kart her


Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.


Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite.

Les mer om saken:  Vanskelige beiteforhold - ta hensyn

Kontaktpersoner