Motorferdselforbud i løype 6 i Karasjok

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges deler av snøskuterløype 6 langs Anárjohka i Karasjok kommune fra og med 20. mars og inntil videre.

Stenger løype midlertidig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i følgende løype 6 i Karasjok kommune fra Ruvvašsuolu (ca. 16 km sør for Iškorasjohka) til løypeslutt ved Andreas-Nilsen-hytta/Øvre Anarjohka nasjonalpark.

Rød strek i kartet angir den delen av løypa som nå stenges.

Motorferdselforbudet trer i kraft 20. mars 2020 og varer inntil videre.

Les vedtaket her.

Last ned kart her.


Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.


Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite.Les mer om saken:  Vanskelige beiteforhold - ta hensyn

Kontaktpersoner