Midlertidig motorferdselsforbud i Tana

Forbud mot motorferdsel i sone i Tana kommune
Forbud mot motorferdsel i sone i Tana kommune

Av hensyn til dyrevelferd, har Fylkesmannen har besluttet å stenge for motorferdsel i et område i Tana kommune fra og med 17. april 2020. Snøskuterløypene berøres ikke.

Alle dispensasjoner for å kjøre innenfor det røde, skraverte området på kartet, er midlertidig opphevet. Forbudet trer i kraft fra og med 17. april 2020 og varer inntil videre.

Last ned kartet her

Hvis det midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Snøskuterløypene berøres ikke av motorferdselsforbudet og holdes derfor åpne.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring.

Vi ber alle vise særskilt hensyn. 

Kontaktpersoner