Motorferdselsforbud i løype 5 og 17 i Karasjok

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges deler av snøskuterløype 5 og 17 i Karasjok kommune fra og med 18. mars og inntil videre.

Stenger løyper midlertidig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i følgende løyper i Karasjok kommune:

Løype 5 fra Jeagilvarmádii til Guovžilbohki/Iškoras (løypekryss 5 og 11)

Løype 17: fra Badjenjárga til løype 5 på Dákteroavvi

Motorferdselforbudet trer i kraft 18. mars 2020 og varer inntil videre.

Les vedtaket her.

Last ned kart her.

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner for å kjøre i disse løypene er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite.


Les mer om saken:  
Vanskelige beiteforhold - ta hensyn

Kontaktpersoner