Åpner og stenger løyper i Porsanger

Fylkesmannen åpner hele løype 23, 24 og 25 nord for Børselv f.o.m. 9. april. Samtidig stenges deler av løype 22 og 21 sør for Børselv f.o.m. 10. april.

Åpner løyper nord for Børselv

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å åpne løyper nord for Børselv i Porsanger kommune f.o.m. 9. april. Dette gjelder følgende løyper:

  • Løype 23 fra Børselv/Fosseng til Vuolimusjávri (fra før er løypa åpnet videre til Stuorra Áilegasjávri/Storvannet)
  • Løype 24 fra Mårnes til Lákcajavri/løype 23.
  • Løype 25 fra Ytre Leirpollen til Lákcajavri.

 

Last ned kart her

 

Blå strek i kartet angir de løypene som nå åpnes.

 

Stenger løyper sør for Børselv

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å stenge løyper sør for Børselv i Porsanger kommune f.o.m. 10. april. Dette gjelder følgende løyper:

  • Løype 22 fra Børselv bru/sentrum til løype 21 ved Luovanjoaski
  • Løype 21 fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til Stuorra Suolojávri (515 m.o.h.)

 

Last ned kartet her

 

Rød strek i kartet angir de løypene som nå stenges.

 

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å kaste kalv (abortere) dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle vise særskilt hensyn.

Kontaktpersoner