Husk båndtvangen!

Sen vår krever at du er ekstra påpasselig med å holde hunden i bånd. Fugler hekker og reinkalver og lam er svært sårbare. Vis hensyn.   

Det er mye snø i fjellet. Fugler, rein med nyfødte kavler og sau med lam trekker ned til områder med mindre snø. Hold hunden i bånd når du ferdes i naturen mellom 1. april og 20. august. 

Vær obs i lavland, ved sjø og vann

Det er ikke bare du og hunden som liker områder ved sjø og vann. Fugler som blir forstyrret i hekketida, kan i verste fall forlate egg og unger. Det kan få konsekvenser for bestandene.

Vær obs på at mange viktige hekkeområder er vernet som naturreservater. Her er det ferdsel forbudt i hekketida. Vil du vite om du er i et verneområdet? Las ned appen Miljøstatus kart

Forstyrrelser fra mennesker kan skille reinsimla fra kalven eller søya fra lammet. Det kan være fatalt for kalven eller lammet. 

Hundeeiers ansvar

Som hundeeier, skal du vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Du skal sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre.

Det er lovbestemt båndtvang for hund fra 1. april til 20. august. Det finnes unntak for en del hunder som har spesielle jobber – for eksempel hunder som brukes i reindrift, til gjeting og i politi- og redningstjeneste. Les om unntakene her (lovdata.no).

Følg hundeloven, ikke la din tur gå på bekostning av andres liv.

God tur ut!