Unik erstatningsordning

Flomskade 2012  Alapmoen i Målselv
Flomskade 2012 Alapmoen i Målselv (Foto: Morten Tomter)

Norge har en naturskadeordning som er helt unik og spesielt aktuell for de som rammes av vårflom nå.

Statens naturskadeordning dekker naturskader på eiendom som ikke dekkes av vanlig forsikring. Du kan blant annet få erstattet:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Vær oppmerksom på: Skal du søke erstatning etter en flomskade, må skaden skyldes at vassdraget har gått over sine bredder, typisk pga. ekstraordinære mengder nedbør eller sterk snøsmelting.

Landbruksforetak som har leiejord, kan søke å få erstattet disse, hvis eier gir fullmakt til å søke og disponere en eventuell erstatning.

Dokumenter skadene

Det er viktig å dokumentere skadene for å få erstatning. Du må kunne dokumentere bruksverdien av skadeobjektet- og skadene med bilder.

Mer informasjon og søknad

Les mer om Statens naturskadeordning her. Der finner du også innlogging til Altinn hvor du kan fylle ut en søknad.

Avlingssvikt

Gårdbrukere kan også få erstattet avlingssvikt på grunn av klima.

Kontaktpersoner