Ut på vidda tilbyr nytt kurs

Ut på vidda tilbyr nytt godkjenningskurs for reindriftsfamilier som vil satse på lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring. Meld deg på nå!

Vi har nå 20 godkjente familier i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag som har startet med tilbud til barn, unge og voksne. Samt flere familier som planlegger å starte opp, og som her får sjansen til å melde seg på vårt skreddersydde kurs i høst.

Et ønske fra flere 

Flere byer og tettsteder fra Trøndelag til Finnmark sier de ønsker at barn, unge og voksne skal bli bedre kjent med vårt samiske folk, med reindrifta, kulturen, tradisjoner og historie. Dette er muligheten.

Heidi Eira og Siv M. Selnes Sara deltok på første kurs.

Noe av kursinnholdet

Vårt godkjenningskurs sørger for at du får nødvendige kunnskaper om førstehjelp og Helse-miljø-sikkerhet (HMS).

  • Hva gjør du hvis uhellet er ute?
  • Hva gjør du hvis noen blir akutt syk, for eksempel får hjertestans, blir allergisk, får klemskader, forfrysninger, dype kutt?
  • Hva gjør du hvis det tar fyr i klær eller håret på en bruker?
  • Hva er dine plikter og ditt ansvar?

I tillegg får du oppdaterte kunnskaper om å formidle samisk kultur, historie og tradisjoner.

 

Bli med oss 

Vi inviterer deg til et spennende og nyttig kurs hvor du blir kjent med andre etablerere som også blir ditt nettverk senere. Kurset er delt i to.  Del 1 går i Kautokeino fra 17.– 20.11, og del 2 i Tromsø fra 1.– 3. desember.

Påmeldingsfrist er 20. september til fmtrese@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner

Dokumenter