Prosjektnettverkssamling februar 2019

Dato:
12. februar 2019 12:00 - 14. februar 2019 14:00
Sted:
Thon hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Sør-Varanger kommune ved Elvira Røst
Målgruppe:
Kommuneledere, mellomledere, prosjektledere, prosjektansvarlige, prosjektledere, prosjektsøkere
Påmeldingsfrist:
28.01.2019 15:30:00

Opplæring og erfaringsutveksling i prosjektgjennomføring og -metodikk er hovedtema i Prosjektnettverket for kommunene i Finnmark.

Presentasjoner fra samlingen i Alta 12.-14. februar ligger i kolonnen til høyre. 

Hensikten med nettverket er å gjøre kommunene gode på å utvikle tjenestene sine, forvaltningen og rollen som samfunnsutvikler.

Dette vil vi oppnå ved å fokusere på å bruke prosjektarbeid som metode. På samlingen kan kommunene dele prosjekterfaring, få inspirasjon til nye prosjekter og få veiledning i planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Fylkesmannen ønsker å stimulere bredt til utvikling i kommunene, så prosjektnettverket er også beregnet for ledere og andre enn de som allerede jobber i konkrete prosjekter. 

Program

Vi har invitert flere spennende innledere. Blant annet skal vi ha et innlegg om innovasjon i hverdagen av Kristian Wengen fra Tinkr. Han skal også ha et innlegg om prosjektmodeller for offentlig sektor. Trond Hatling fra NAPHA (Nasjonal kompetansesenter for psykisk helsearbeid) skal snakke om prosjektarbeid knyttet til fagområdet for psykisk helse. I tillegg skal flere kommuner dele erfaringer om sine prosjekter. 

Hele programmet for samlingen kan lastes ned fra boksen til høyre. 

Send gjerne prosjektdokumenter på forhånd

Vi ønsker å få belyst flere konkrete prosjekteksempler og vise til eksempler i teoribolkene. Vi oppfordrer derfor deltagerne til å sende inn prosjektdokumenter for prosjekter de holder på med eller tenker å starte med. Dokumenter kan sendes til Elvira Røst på epostadressen Elvira.Rost@sor-varanger.kommune.no. Dere kan også legge en kort beskrivelse i siste rubrikken i påmeldingsskjemaet. 

Praktisk info

Denne våren går samlingen over tre dager, med to overnattinger. Vi starter med lunsj første dag og avslutter etter lunsj tredje dag. 

Kursavgift og opphold inntil fire personer fra hver kommune dekkes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Kommunene skal søke om refusjon om reiseutgifter hos Sør-Varanger kommune etter at samlingen er gjennomført.

Vi forbeholder oss retten til å regulere deltakelsen ved behov. Påmeldte som ikke møter/melder avbud, faktureres for deltagelse.

Dato:
12. februar 2019 12:00 - 14. februar 2019 14:00
Sted:
Thon hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Sør-Varanger kommune ved Elvira Røst
Målgruppe:
Kommuneledere, mellomledere, prosjektledere, prosjektansvarlige, prosjektledere, prosjektsøkere
Påmeldingsfrist:
28.01.2019 15:30:00