Kommunemøtet 2019

Dato:
20. februar 2019 11:00 - 22. februar 2019 15:00
Sted:
Clarion Hotel The Edge i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ordførere og rådmenn i kommunene i Troms og Finnmark

Presentasjoner, foredrag og video fra Kommunemøtet finner du her. Barn og unge, samfunnssikkerhet, helsetjenestene til innbyggerne, kommunereform og kommuneplanlegging er tema.

Se hele programmet og presentasjoner for:

Dag 1: Onsdag 20. februar

Dag 2: Torsdag 21. februar

Dag 3: Fredag 22. februar


Opptak av foredrag fra konferansen

Vi oppdaterer vår facebookside og våre sosiale medier underveis. Her legger vi ut opptak av utvalgte foredrag og intervjuer om viktige tema.

Innhold fra Fylkesmannen i Troms og Finnmarks Facebook kan deles av benyttes av alle som vil. Målet er at innholdet på Facebook skal være relevant for kommunene og innbyggerne i Troms og Finnmark.

Følg med på facebook her.

 


Program og presentasjoner

Onsdag 20. februar

Møteleder: Bård Borch Michalsen


11:00 | Åpning ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

- Det mest verdifulle vi har er ungene, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker. Hør hva fylkesmannen mener kommunene i Troms og Finnmark skal fokusere på i år.

Ut på vidda ser på hvordan reindrifta kan utvikle og tilby lærings- og omsorgstjenester, og om kommuner og staten vil kjøpe tjenestene. 

Her kan du lese mer om Ut på vidda.

Bli med reineiere på kurs før de starter opp med Ut på vidda her:


Planlegging - grunnlag for politisk styring

 

13:10 | Forventninger til regional og kommunal planlegging (pdf)
ved Bjørn Casper Horgen, avdelingsdirektør KMD 


14:00 | Skjønnsmidler – virkemidler for utvikling (pdf)
ved Espen Larsen, seniorrådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Troms og Finnmark


Fyrtårn barn og unge

 

14:30 | Hvordan kan vi sammen gjøre Troms og Finnmark til den beste
regionen å vokse opp i? (pdf)
Ved Eivind Pedersen, nasjonal koordinator for Sjumilssteget og Rita-Alise Porsanger-Moen, prosjektleder for 0-24-samarbeidet


14:50 | Med fokus på samiske barn og unge
ved Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem i Sametingsrådet


15:00 | Noen utfordringer å sette lys på (pdf)
ved Hilde Bremnes, oppvekst- og barneverndirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark


15:15 | En sann historie fra virkeligheten
ved Sigurd Gjerde Jakola

- Bruk penger på miljøarbeidere i skolen, oppfordrer Sigurd Gjerde Jakola kommunene i Troms og Finnmark. 10 år etter mobbingen sluttet, sliter Jakola fortsatt.

Les mer om historien hans her: www.gjerdejakola.no


15:30 | Medvirkning og ungdomsråd (pdf)
ved Mads Suhr Pettersen og Oda Kristine Johansen Fossvoll fra Ungdommens fylkesråd i Finnmark og Ungdommens fylkesråd i Troms. 

 

 

Torsdag 21. februar

Møteleder: Bård Borch Michalsen


Kommunereform og kommunedialog

 

08:30 | Behov for forsterket kommunedialog: Kort presentasjon av Fylkesmannens oppdrag (pdf)
ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør

08:45 | Gode grep i Troms og Finnmark. Presentasjon av utfordringsbildet, reformbehov og mulige løsninger (pdf)
ved Geir Vinsand, konsulent, NIVI Analyse AS 

09:45 | Rapport fra Senja kommune (pdf)
ved Hogne Eidissen, prosjektrådmann 


Fyrtårn barn og unge

 

En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.

Her kan du lese mer om Fylkesmannens rolle og møte oss som jobber med slike saker.

12:30 | Barnehagen og skolens betydning for et godt liv (pdf) + spørsmål
ved Jan Tore Sanner, kunnskapsminister


Planlegging - grunnlag for politisk styring

 

13:45 | Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging (pdf)
ved Per Elvestad, assisterende justis- og kommunaldirektør, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

14:30 | Digitalisering og innovasjon (pdf)
ved Oddgeir Albertsen, stabssjef Tromsø kommune


Helse og sosial

 

15:30 | Fylkeslegens kvarter om reformen «Leve hele livet» (pdf)
ved Anne Grethe Olsen, fylkeslege/helse- og sosialdirektør, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

15:45 | Demografisk utvikling i nord – utfordringer i kommunehelsetjenesten (pdf) 
ved Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord

16:10 | «Recruit and retain» - hvordan får vi det til? (pdf)
ved Birgit Abelsen, forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin

16:35 | ALIS-Nord (pdf) 
ved Svein Steinert, prosjektleder og spesialrådgiver, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

17:00 | Hvordan rekruttere og beholde helsepersonell i kommunene? (pdf)
ved Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø kommune

17:25 | Senjalegen – en løsning på rekrutteringsutfordringen? (pdf)
ved Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege i Senjalegen

 

Fredag 22. februar

Møteleder: Bård Borch Michalsen


Regional stat informerer

 

08:30 | Innslag fra regional stat


09:50 | Kommunale veteranplaner (pdf) 
ved Toralf Heimdal, ordfører i Bardu


Samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvaret

 

10:30 | Ronny Schjelderup, fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Troms og Finnmark (pdf)


10:45 | Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (pdf)

Her finner du DSBs analyser av krisescenarioer 2019 (dsb.no). 


11:15 | Ivar Knotten, brigader Forsvarets operative hovedkvarter (pdf)


12:45 | Case Longyearbyen: Erfaringer fra hendelser og fremtidige beredskapstiltak (oppsummering) (pdf)
ved Arild Olsen, lokalstyreleder og Kjerstin Askholt, sysselmann 


13:40 | Helseberedskap i kommunene – Helsedirektoratets forventninger - opptak av Anne Herseth Barlos innlegg kommer (pdf)
ved Anne Herseth Barlo, prosjektdirektør Helsedirektoratet og 
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

 

 

Dato:
20. februar 2019 11:00 - 22. februar 2019 15:00
Sted:
Clarion Hotel The Edge i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ordførere og rådmenn i kommunene i Troms og Finnmark

Kontaktpersoner

Abonner på siste nytt fra oss

Hvis du vil få med deg siste nytt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår. Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å lage et abonnement