Regionalt kommunemøte i Nord-Troms

Dato:
3. juni 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Tromsø - Quality Hotel Saga
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Formannskap og administrativ ledelse i kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Storfjord og Lyngen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har møtt politisk og administrativ ledelse i alle 43 kommuner i Troms og Finnmark i løpet av mai og juni. For å gjennomføre kommunemøtene på en hensiktsmessig måte, møtte vi kommunene samlet i 6 regionale grupper.

Den 3. juni var det møte med Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Storfjord og Lyngen. På møtet satte vi fokus på viktige satsninger og særlige utfordringer for kommunene. Lenker til presentasjonene fra møtet er lagt i programmet under. 


Program

10:00 | Velkommen, innledning og formålet med møtet

ved embetsledelsen


10:15 | «Leve hele livet»

reform for å møte utviklingen med flere eldre og en bedre alderdom for 65+

Innlegg ved Snorre Manskow Sollid, helse- og sosialavdelingen

Fylkesmannen.no: Leve hele livet, nettside

Innlegg ved PSHT

Innlegg ved Balsfjord kommune

11:00 | Barn og unge

hvordan kan vi sammen gjøre Troms og Finnmark til den beste regionen å vokse opp i? 

Innlegg ved Hilde Bremnes, oppvekst- og barnevernavdelingen

Innlegg ved Kari Henriksen, Tromsø kommune


12:00 | Lunsj


12:30 | Beredskap og totalforsvaret

Innlegg ved Ronny Schjelderup, samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

13:30 | Planstatus og plansamarbeid

De grønne områder: miljø, landbruk og reindrift

Innlegg ved Per Elvestad, planseksjonen i justis- og kommunalavdelingen

14:00 | NIVI-rapportene

Veien videre og forventninger til Fylkesmannen

Innlegg ved Jan Peder Andreassen, justis- og kommunalavdelingen

15:00 | Kommuneproposisjonen 2020 

Innlegg ved Marianne Winther Riise, justis- og kommunalavdelingen


15:20 | Oppsummering ved embetsledelsen

15:30 | Vel hjem

 

 


Leve hele livet

Regjeringen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og kommunene har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Mer om Leve hele livet.


NIVI-rapportene

Formålet med NIVI-rapportene har vært å kartlegge kommunenes hovedutfordringer og veivalg i utviklingen av forvaltningen slik ordførere og rådmenn ser dem.

Rapportene ble laget på bestilling fra fylkesmennene før sammenslåingen i 2019. 46 ordførere og rådmenn i 27 kommuner vært intervjuet av NIVI Analyse AS. Kartleggingen skal inngå som et grunnlag for dialogen mellom Fylkesmann og kommunene i tida framover. 

Funnene i rapportene viser at det er et stort behov for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom kommunene. Dette gjelder både innenfor samfunnsutvikling og tjenesteyting. Fylkesmannen ønsker dialog og innspill til hvordan samarbeidet kan utvikles og styrkes, og hvilken rolle Fylkesmannen bør ha i dette arbeidet.

Du finner NIVI-rapportene her.

Her kan du se Geir Vinsand fra NIVI Analyse AS NIVI Analyse AS presentere NIVI-rapportene på Kommunemøtet 2019:

 

 

Dato:
3. juni 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Tromsø - Quality Hotel Saga
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Formannskap og administrativ ledelse i kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Storfjord og Lyngen