Kurs i generell økonomisk rådgivning

Dato:
17. juni 2019 10:30 - 18. juni 2019 15:15
Sted:
Thon Hotell Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
NAV-kontorene

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. Dette kurset gir kunnskap til å avdekke problemer og gi økonomisk rådgivning på et generelt nivå. Meld deg på innen 5. juni. 

Økonomisk rågivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenestelovens § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten for å kunne gi generelle råd og veiledning og for å kunne videreformidle personer med større problemer til en spesialist innen økonomisk rådgivning.

Målgruppe

Dette kurset er for alle kommunalt og statlige ansatte i NAV-kontoret som møter mennesker som kan få eller har utfordringer med å mestre sin økonomisk situasjon. 

Innhold

Kurset går over to dager, 17.-18. juni. 

Kurset baserer seg på det som tidligere ble kalt "grunnkurs i økonomisk rådgivning" og gir deltakerne grunleggende juridisk og sosialfaglig kunnskap om saksbehandling, rolleforståelse og metode slik at de kan bistå kommunens innbyggere som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Kursholdere er juristene Daniel Bergamelli hos Fylkesmannen i Trøndelag og Helene Søgnen hos Fylkesmannen i Vestland.

Dette er det første kurset med ny kursrekke. Basiskurset er kurs nr. 1 i kursrekken. Dette kurset er kurs nr. 2 i kursrekken. Kurs nr. 3 i kursrekken er et videregående kurs. Vi planlegger et spesialiserende kurs høsten 2019 for de som har tatt det videregående kurset.

Fylkesmannen har avgjort at vi dekker faktiske reiseutgifter der fly er nødvendig. NAV-kontorene kan i etterkant av kurset sende samlet refusjonskrav på dekning av faktiske utgifter. Fylkesmannen dekker lunsj begge dager og middag 17. juni. Overnatting organiseres av Fylkesmannen, men dekkes av hvert enkelt NAV-kontor.

Påmelding

Meld deg på i skjemaet nedenfor innen 5. juni.

Hvis vi får stor pågang på kurset, forbeholder vi oss retten prioritere slik at flest mulig kommuner og NAV-kontor får deltatt. 

 
Dato:
17. juni 2019 10:30 - 18. juni 2019 15:15
Sted:
Thon Hotell Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
NAV-kontorene