Inspirasjonsseminar om næringsutvikling

Dato:
4. juni 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Tana videregårnde skole, Rustefjelbma
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Alle i Finnmark som har tanker om å starte lokalmatbedrift, grønt reiseliv, Inn på Tunet, Ut på vidda eller annen næring i tilknytning til landbruk/reindrift

Har du planer om å starte en lokalmatbedrift, drive med grønt reiseliv, Inn på Tunet, Ut på vidda eller annen næring i tilknytning til landbruk/reindrift? Vi inviterer til inspirasjonsseminar med mulighet for å få veiledning. 

 

4. juni inviterer vi til inspirasjonsseminar om næringsutvikling. Seminaret passer for alle som har interesse for næringsutvikling innen landbruk, reindrift eller annen bygdenæring.

Foredragene tar utgangspunkt i reiseliv, lokal mat og lærings- og omsorgstjenester knyttet til gårdsbruk og reindrift.

På seminaret møter du Innovasjon Norge, Mattilsynet, kommunene, Sametinget og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Elevene ved Tana videregående skole står for lokal lunsj. 


Veiledning

Etter lunsj kan du få veiledning i det du lurer på fra Innovasjon Norge, Mattilsynet, Sametinget, Tana kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Du kan få veiledning innen

  • Næringsutvikling generelt
  • Tilleggsnæringer til tradisjonelt landbruk
  • Tilskuddsordninger
  • Lokal mat
  • Grønt reiseliv
  • Inn på tunet
  • Ut på vidda

Program (oppdateres)

10.00 | Velkommen v/Fylkesmannen i Troms og Finnmark

10.15 | Fra ide til oppstart! Morten Ballari bedriftsrådgiver Sápmi næringshage AS

10.35 | Ut på vidda - et tilbud fra reineiere v/Siv Selnes Sara, Lakselv

10.55 | Fra idé til ysteri v/ostemaker Ivar Øverli i Passvik

11.15 | Verden inn til Sápmi og Sápmi ut til verden v/Ellinor Guttorm Utsi

11.25 | Spørsmål og diskusjon

Kort orientering om opplegget etter lunsj

11.45 | Lokal lunsj v/elevene ved videregående skole

12.30 | Individuelle møter

14.30 | Oppsummering

15.00 | Vel hjem


Det blir to seminarer i Finnmark i 2019. Det neste blir til høsten og mest sannsynlig i Alta. Mer informasjon om dette kommer senere.

Meld deg på inspirasjonsseminar om næringsutvikling her

Legg til i egen kalender
Dato:
4. juni 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Tana videregårnde skole, Rustefjelbma
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Alle i Finnmark som har tanker om å starte lokalmatbedrift, grønt reiseliv, Inn på Tunet, Ut på vidda eller annen næring i tilknytning til landbruk/reindrift