Barnehagekonferansen 2019 - Et inkluderende barnehagemiljø

Dato:
5. juni 2019 08:00 - 15:00
Sted:
Scandic hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, oppvekstledere og barnehageansvarlige i kommunene
Påmeldingsfrist:
15.05.2019 00:00:00

Vi vil at alle barn skal ha et godt og inkluderende barnehagemiljø i Finnmark. Hva betyr det for deg som styrer, pedagogisk leder og barnehagelærer? 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Rammeplan for barnehagen sier:

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.


Innhold

På Barnehagekonferansen 2019 møter du kollegaer fra hele Finnmark og får høre foredragsholderne May Britt Drugli og Ellen Elvethon. De gir dere et faglig perspektiv på hvordan dere kan lage et godt barnehagemiljø i barnehagen deres.

Vi setter av tid til faglige diskusjoner i grupper. Kine Olsen fra FN-sambandet kommer og vil gi oss et innblikk i Barnekonvensjonen. Hun vil også gi oss tips til hvordan vi kan bruke Barnekonvensjonen i barnehagen.


Program 

08:00 | Kaffe og registrering, Scandic Hotel Alta


08:30 | Velkommen Fylkesmannen i Troms og Finnmark

08:30 | Vi feirer Barnekonvensjonen 30 år Kine Olsen, FN-sambandet

09:00 | Gode relasjoner - bra for alt! May Britt Drugli


10:15 | Kaffe


10:30 | Gode relasjoner - bra for alt! May Britt Drugli


11:30 | Lunsj


12:30 | Kafédialog Fylkesmannen i Troms og Finnmark


13:15 | Kaffe


13:30 | Gruppeledelse som forebygging av mobbeadferd og som grunnlag for et inkluderende barnehagemiljø Ellen Elvethon

15:00 | Vel hjem

 

Påmelding

Meld deg på i skjemaet nedenfor innen 15. mai. Konferansen er gratis, men påmeldinga er bindende. Fylkesmannen dekker hotell fra 4.-5. juni for de som har behov for det. Reiseutgifter dekkes ikke. 

Påmelding til Barnehagekonferansen 2019 i Finnmark

Jeg har behov for overnatting fra 4.-5. juni
Dato:
5. juni 2019 08:00 - 15:00
Sted:
Scandic hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, oppvekstledere og barnehageansvarlige i kommunene
Påmeldingsfrist:
15.05.2019 00:00:00