Sensorskoleringer grunnskole - norsk, finsk og samiske språk

Dato:
3. juni 2019 09:00 - 4. juni 2019 15:30
Sted:
Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen for grunnskole som er oppnevnt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Alle oppnevnte sensorer til skriftlig eksamen for grunnskole oppfordres til å melde seg på sensorskolering i sitt fag.

Hva er sensorskolering?

Hver vår oppnevner Fylkesmannen sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen for grunnskolen. Sensorene tilbys skolering for det faget de skal sensurere i.


Hvorfor sensorskolering?

Skoleringene er ei viktig kompetanseheving. Gjennom sensorskoleringa ønsker vi å bidra til at alle er best mulig forberedt til det forestående sensurarbeidet denne våren. Ved å diskutere vurderingskriterier og sensorholdninger skal alle sensorene oppnå et tolkningsfellesskap som kan være med å være med på å ivareta en mest mulig rettferdig vurdering. Med «tolkningsfellesskap» mener vi en felles forståelse blant sensorene av hva som kreves av elevene til eksamen. Eksamenskarakteren skal ikke være avhengig av hvilke sensorer som har vurdert besvarelsen.

Fylkesmannen anmoder sterkt om at alle oppnevnte sensorer melder seg på sensorskolering i sitt fag. Påmelding finner dere nederst på denne siden.

Påmeldingsfrist 11. april.


Oversikt over skoleringer som holdes i Tromsø

 

Finsk og samiske språk |3. juni i Tromsø (Clarion Hotel The Edge)

Norsk |4. juni i Tromsø (Clarion Hotel The Edge)


 

Påmelding til sensorskoleringer for grunnskole

Velg sensorskolering
Har du behov for overnatting på hotell?
Trenger du flyreise til sensorskoleringa?
Har du behov for å bruke egen bil?
Dato:
3. juni 2019 09:00 - 4. juni 2019 15:30
Sted:
Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen for grunnskole som er oppnevnt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktpersoner