Fagsamling med tema velferdsteknologiske løsninger

Dato:
22. mai 2019 09:00 - 23. mai 2019 13:59
Sted:
Finnsnes i Lenvik kommune, Kunnskapsparken
Ansvarlig:
LØKTA og Fylkesmannen
Målgruppe:
Tjenesteledere og ansatte i kommunene i Troms

I Omsorg 2020 legges det til grunn at velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunenes omsorgstjenester innen 2020. Bli med på fagsamling i mai for å lære mer!

Som en oppfølging arbeidet med å innføre velferdsteknologiske løsninger, inviteres kommunene i Troms til å delta i en faglig samling med dette temaet.

Det er et mål at arrangementet skal være nyttig både for de med mye erfaring med innføring av velferdsteknologiske løsninger og for kommuner som ikke har kommet fullt så langt med dette enda.

Program

Programmet finner du som vedlegg. 

Bestilling og påmelding

Arrangementet er kostnadsfritt for to deltagere fra hver kommune, unntatt Tromsø kommune som kan delta med fire personer. Kommunene må selv prioritere hvilke deltagere som sendes. I oppholdet inngår bespisning begge dager, middag på kvelden 22. mai og overnatting fra 22.- 23. mai.

Det er begrenset overnattingskapsitet, så vi ber de som kan om å overnatte hjemme om veien ikke er for lang. Om noen grunnet lang reisevei har behov for å overnatte fra 21. mai, må dette avklares med Lena Røsæg Olsen på forhånd: Lena.rosag.olsen@midt-troms.no

Hotellrom bestilles av den enkelte deltager. Ta kontakt med Finnsnes hotell på telefon: 77 87 07 77 eller epost: firmapost@finnsnes-hotell.no

De som får dekket hotellrom bruker koden "Løkta" ved bestilling. Hotellrom er reservet for bestilling inntil 10. april. Etter dette kan det ikke garanteres overnattingsplass.

Meld deg på i skjemaet nedenfor innen 23. april. 


 

Påmelding til fagsamling om velferdsteknologiske løsninger

Jeg deltar
Jeg deltar på middag 22. mai
Det er ok for meg at navnet mitt står på deltakerliste som deles ut på samlinga
Dato:
22. mai 2019 09:00 - 23. mai 2019 13:59
Sted:
Finnsnes i Lenvik kommune, Kunnskapsparken
Ansvarlig:
LØKTA og Fylkesmannen
Målgruppe:
Tjenesteledere og ansatte i kommunene i Troms

Arrangør

Arrangementet er et samarbeid mellom LØKTA og Fylkesmannen, der LØKTA har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

Programkomiteen består av representanter fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), KomUt Nord, NT6 ved Nordreisa kommune, Bardu kommune, Tromsø kommune, Harstad kommune og Nasjonalt senter for e-helseforskning.