Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?

Dato:
11. oktober 2018 09:00 - 12. oktober 2018 15:00
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Arrangør:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 10:00:00

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handlet blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.

 

Sjumilssteget.no er pussa opp

Nettsiden har blitt fornyet. Adressen er den samme som før, men innholdet er nytt. Se den nyoppussa sidne vår på sjumilssteget.no

 

God hjelp til rett tid? Barneombudets rapport om den nye håndhevingsordningen
ved Kjersti Botnan Larsen

 

Håndhevingsordningen etter opplæringsloven kap. 9A. Føringer fra Utdanningsdirektoratet om bruk av barnekonvensjonen
ved Hilde Austad og Sissel Skåden, Utdanningsdirektoratet

 

0-24-sekretariatet ved Birgit Leirvik

Bufdir: Veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom i barnefamilier
ved Kjersti Eknes, Bufdir

Barneperspektivet i NAV
ved Irene Anibrika, Avdir

Folkehelseutfordringer for barn
ved Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet

 

Erfaring med fylkesmannens ungdomsråd i Agder
ved Solveig P. Hervik

Revidert veileder: 1513 for barn i plansaker
ved Hilde Moe, KMD og Marie Christine Frederique Calisch

 

Ung Arena Gamle Oslo
ved Stig Hermann Nygård, Miranda Sulejmanova og Nora Mahendran Berge 

 

Hva nå, Norge? Norges utfordringer i følge barnekomiteens tilbakemeldinger, concluding observations, etter høringen av Norge Genève i mai,
ved professor Trude Haugli, UiT Norges Arktiske Universitet.

Les anbefalingene (concluding observations) her
Les alle rapportene som ble sendt inn til barnekomiteen + mer om utspørringen her
Se videoer fra når Sjumilssteget var i Genève og barnekomiteen her

Særlige utfordringer for barnevernet etter tilbakemeldingene fra barnekomiteen i Genève
ved nemndsleder Christian Børge Sørensen, Fylkesnemnda i Rogaland. 

Videre implementeringsarbeid + Barnekonvensjonen i nye, større fylker:  Forslag til innhold i en langsiktig plan for implementering av konvensjonen + Tanker om utfordringer for barnekonvensjonen etter sammenslåing av embeter.

ved Eivind Pedersen, nasjonal koordinator + Nasjonal arbeidsgruppe

Gruppearbeid. Her er lenke til Padlet og gruppearbeid.

Dato:
11. oktober 2018 09:00 - 12. oktober 2018 15:00
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Arrangør:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 10:00:00