Barnekonvensjonen i praksis 2017

Dato:
19. oktober 2017 10:00 - 20. oktober 2017 15:00
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass i Oslo
Ansvarlig:
Nasjonal gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
29.09.2017 16:00:00

Nasjonal konferanse om praktisk bruk av FNs barnekonvensjon i norsk forvaltning arrangeres 19. og 20. oktober for fylkesmannsembeter og direktorater.

Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppen inviterer til årets felles konferanse «Barnekonvensjonen i praksis». Arbeidsgruppa har på vegne av departement og direktorater, ansvar for arbeidet med implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner.

Konferansen er kun for ansatte i fylkesmannsembeter og direktorater. «Barnekonvensjonen i praksis» arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass i Oslo. 

Det er tredje gang arrangeres konferansen med fokus på praktisk bruk av FNs barnekonvensjon i norsk forvaltning. Utfyllende informasjon om konferansen er sendt ut i et eget brev til alle embeter og samarbeidende direktorater. Les programmet her.

Følg oss gjerne på facebook.

Dato:
19. oktober 2017 10:00 - 20. oktober 2017 15:00
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass i Oslo
Ansvarlig:
Nasjonal gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
29.09.2017 16:00:00