Planarbeid i helse- og omsorgsektoren i kommunene

Dato:
23. november 2020 09:00 - 2. desember 2020 12:00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Helse- og omsorgsledere eller tilsvarende, samt kommuneplanleggere.
Foto: Anna Solvoll Rognmo

Vi inviterer kommunene til et nettseminar for å øke kunnskapen og bevisstheten om planarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Publisert 06.11.2020

Tidspunkt

Vi arrangerer seminaret fire ganger på ulike datoer:

  • Mandag 23. november kl. 09.00 til 12.00 
  • Mandag 30. november kl. 09.00 til 12.00
  • Tirsdag 1. desember kl. 09.00 til 12.00
  • Onsdag 2. desember kl. 09.00 til 12.00

Vi ønsker at deltakerne fordeles omtrent likt på alle fire datoene. Det vil gi mulighet for dialog og utveksling av erfaringer mellom deltakerne. Vi har rom for 8 til 10 kommuner per seminar og 2 deltakere fra hver kommune. Disse bør delta sammen. Hvis noen av tidspunktene blir fullbooket, stenger vi påmeldingen for disse datoene.

Forarbeid

De som melder seg på vil motta en e-post fra Fylkesmannen med informasjon om et enkelt forarbeid som hver deltager må gjøre før seminaret. Forarbeidet er lite arbeidskrevende.

Påmelding

Påmeldingsfristen har gått ut, så det er ikke lenger mulig å melde seg på. 

Innhold

09.00 | Om plansystemet, med særlig fokus på planlegging i helse- og omsorgssektoren ved Fylkesmannen

Hvordan er planstatus i kommunene? Hva er bestemt i kommunal planstrategi? 

09.30 | Erfaringer fra kommunene

Salangen kommune: Å lage en helhetlig helse- og omsorgsplan ved kommuneplanlegger Ingrid Frantzen. Hva gikk bra, hva var vanskelig, hvordan ble sluttproduktet, og hva skal det brukes til? 

Hammerfest kommune: Helse- og omsorgsplanen er overordnet, og på grunnlag av den lages det temaplaner for ulike arbeidsområder ved kommunalsjef helse og omsorg Stina Løkke. Hvordan ble dette gjort, og hva er erfaringene? 

10.10 | Pause

10.20 | Samarbeid og drøfting i grupper

Hvilke utfordringer har kommunene i planarbeidet innen helse- og omsorgssektoren? Hva sier kommunal planstrategi om planarbeid i helse- og omsorgssektoren i perioden 2020-2023?

11.00 | Diskusjon, råd og veiledning om tema som har vært viktige i gruppene

12.00 | Avslutning

Dato:
23. november 2020 09:00 - 2. desember 2020 12:00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Helse- og omsorgsledere eller tilsvarende, samt kommuneplanleggere.

Kontaktpersoner