Informasjonsmøte om nytt regelverk i barnehageloven!

Dato:
25. november 2020 09:00 - 11:59
Sted:
Digitalt via Zoom
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Barnehagemyndighet og barnehageeiere/styrere. I tillegg mobbeombudene i Troms og Finnmark
Barn (Foto: iStock)

25. november hadde vi informasjonsmøte om nytt regelverk i barnehageloven som trer i kraft 1. januar 2021. Du finner opptak av innlegg og presentasjoner her. 

Publisert 16.11.2020

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven som skal bidra til at: 

  • alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter
  • kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet
  • Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Målgruppe

Barnehagemyndighet og barnehageeiere/styrere. I tillegg inviterer vi mobbeombudene i Troms og Finnmark.

Opptak

Fullstendig program og presentasjoner finner du som vedlegg. 

Hvordan vil barnehageloven se ut fra 1. januar 2021? 
ved Harald Johansen

 

Internkontroll i barnehagen
ved Solveig Bjørn

 

Psykososialt barnehagemiljø 
ved Vibeke Gjendemsjø

Dato:
25. november 2020 09:00 - 11:59
Sted:
Digitalt via Zoom
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Barnehagemyndighet og barnehageeiere/styrere. I tillegg mobbeombudene i Troms og Finnmark