Hvordan fremme et trygt og godt skolemiljø?

Dato:
24. november 2020 14:00 - 15:30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ansatte og ledere i skolen, skoleeier, PPT, elevrådet, (eventuelt også FAU/SMU), lærerstudenter
Påmeldingsfrist:
19.11.2020 23:59:00
Foto: iStock
Foto: iStock

Hvordan arbeide systematisk for å fremme trygt, godt og inkluderende skolemiljø? Praksisfortelling fra Reinen skole i Tromsø og erfaringer fra mobbeombudets arbeid. Meld deg på senest 19.november

Program

14.00 | Systematisk arbeid med skolemiljøet ved Beate Evjen og Tone Håkonsen, rektor og lærer ved Reinen skole i Tromsø

14.50 | Mobbeombudet deler sine erfaringer og kommenterer relevante tema fra årsrapporten 2019/2020 ved Jannes Sannes og Jon Halvdan Lenning, mobbeombud i Finnmark og Troms

Under finner du en lenke til mobbeombudets nettside - her ligger også årsrapporten:

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-larling-og-mobbeombud/mobbeombud/

Dato:
24. november 2020 14:00 - 15:30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Ansatte og ledere i skolen, skoleeier, PPT, elevrådet, (eventuelt også FAU/SMU), lærerstudenter
Påmeldingsfrist:
19.11.2020 23:59:00