Lokalmat og landbruksbasert næringsutvikling

Dato:
20. oktober 2020 10:00 - 11:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Sametinget og Troms og Finnmark Fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, næringskonsulenter og næringshager

Hvordan lykkes med lokalmat og landbruksbasert næringsutvikling? Under dette nettseminaret får du en oversikt over ulike virkemidler og en liten suksesshistorie på slutten.

 

Disse bidrar:

Dette nettseminaret er en del av Arctic Innovation Week, som Innovasjon Norge arrangerer for andre gang i 2020.

Lenke til Matstrategien

Dato:
20. oktober 2020 10:00 - 11:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Sametinget og Troms og Finnmark Fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, næringskonsulenter og næringshager