Samarbeid om dyrevelferd

Dato:
8. september 2020 10:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Fagansvarlige på landbruk i kommunene

Samarbeidsavtalen om informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker og ny praksis ved brudd på dyrevelferdsregelverket

Fylkesmannen inviterer til Webinar om den reviderte samarbeidsavtalen om informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker og  ny praksis ved brudd på dyrevelferdsregelverket ved behandling av søknader om produksjonstilskudd. Solveig Selmer Rønningen fra Landbruksdirektoratet vil gi en innledning om temaet. Det er satt av en time til innledning og spørsmål.

Dato:
8. september 2020 10:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Fagansvarlige på landbruk i kommunene

Kontaktpersoner