Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Avlyst - Økonomiforum i Alta

Dato:
16. september 2020 10.30 - 17. september 2020 14.00
Sted:
Scandic Alta
Arrangør:
NKK og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere

Den fysiske samlingen avlyses pga korona. Møtet vil i stedet bli avholdt digitalt 23.september. 

Publisert 23.06.2020

Hvordan få til en god budsjettprosess? Klarer kommunene å følge opp bestemmelsene i den nye kommuneloven/forskriftene?  Andre temaer på konferansen er kobling mellom budsjett og samfunnsplan, KOSTRA-analyse, internkontroll og kommunale samarbeidsprosjekter.

Program er under utarbeidelse, og vil være klart medio august. Denne konferansen blir også holdt i Tromsø 23.-24.september.

Fylkesmannen dekker deltageravgift, hotell og middag. Deltagerne dekker reisekostnadene selv. 

Vi følger myndighetenes råd om smittevern og har en løpende vurdering av situasjonen. Hotellene har lagt til rette arrangementet med gode smitteverntiltak. 

Dato:
16. september 2020 10.30 - 17. september 2020 14.00
Sted:
Scandic Alta
Arrangør:
NKK og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere