Digitalt Økonomiforum for Troms og Finnmark

Dato:
23. september 2020 09:00 - 16:00
Sted:
Teams
Arrangør:
NKK og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere
Påmeldingsfrist:
18.09.2020 23:59:00

De fysiske samlingene i Alta og Tromsø avlyses pga av koronasituasjonen. Vi avholder istedet et felles digitalt møte 23. september. 

Hvordan få til en god budsjettprosess? Klarer kommunene å følge opp bestemmelsene i den nye kommuneloven/forskriftene?  Andre temaer på konferansen er kobling mellom budsjett og samfunnsplan, KOSTRA-analyse og internkontroll og misligheter.

Vi inviterer til et heldagsmøte på Teams fordelt på de tre bolkene Ny kommunelov, Budsjett og KOSTRA. For å få en oversikt over hvem som deltar, ber vi dere fylle ut påmeldingen nedenfor senest 18.september. Lenken til teamsmøtet sendes ut etter denne datoen. 


NB. Presentasjoner er lagt under hver programpost.

Program

Økt 1 - Ny kommunelov - 0900-1100

15 min | Velkommen

45 min | Ny kommunelov og forskrifter ved seniorrådgiver Charlotte Herje og utredningsleder Bent Devik i KMD

30 min | Ny kommunelov og forskrifter ved seniorrådgiver Charlotte Herje og utredningsleder Bent Devik i KMD

30 min | Nytt fra GKRS ved økonomisjef Rune Stifjell, medlem i fagkomiteen i GKRS

 

LUNSJ 1100-1200

Økt 2 - Budsjett - 1200-1400

45 min | Budsjettpremisser, internkontroll og misligheter ved ass. direktør Alf-Erlend Vaskinn og statsautorisert revisor Geir Atle Monsen i KomRev Nord

45 min | Økonomistyring og KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) ved kommunedirektør stab Hege Nygård i Rana Kommune

30 min | Økonomisk handlingsrom i grønt, gult og rødt ved rådgiver Trond Sigurd Ursin i KS

 

KORT PAUSE 1400-1415

Økt 3 - Budsjett og samfunnsplanlegging - 1415-1530

30 min | Erfaringer fra siste års budsjettgjennomgang ved seniorrådgiver Espen Larsen hos Fylkesmannen

30 min | DISKUSJON med utgangspunkt i utkast til ny veileder om koblingen mellom økonomiplanlegging og samfunnsplanlegging ved seniorrådgiver Espen Larsen hos Fylkesmannen (utkast til dokument sendes ut i egen mail).

15 min | Avslutning

Dato:
23. september 2020 09:00 - 16:00
Sted:
Teams
Arrangør:
NKK og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere
Påmeldingsfrist:
18.09.2020 23:59:00