Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Slik godkjennes økologisk produksjon

Dato:
18. august 2020 10.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Fagansvarlige på landbruk i kommunene

Om regelverk og praksis for Debio sin godkjenning av av økologisk produksjon.

Publisert 11.06.2020

Line Nilssen fra Debio vil innlede om regelver og praksis for Debio sin godkjenning av produsenter som produserer økologiske landbruksprodukter. Vi har satt av en time til innledning og spørsmål.

Dato:
18. august 2020 10.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Fagansvarlige på landbruk i kommunene

Kontaktpersoner