UTSATT: Samling for reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark

Dato:
25. mars 2020 11:30 - 26. mars 2020 14:00
Sted:
Thon Hotel Kautokeino
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist:
16.03.2020 23:59:00
(Foto: Per Thomas Oskal)

Medbestemmelse og selvstyre i reindriften er hovedtema på samlingen i Kautokeino 25. og 26. mars. Meld deg på innen 16. mars.

UTSATT: Arrangementet er utsatt på grunn av situasjonen med koronaviruset. Deltakere som allerede er påmeldt får informasjon om hva som skjer med arrangementet og nye datoer seinere.


Kom med innspill

Samlingen er også en innspillkonferanse hvor dere og næringen kan melde inn behov til et kompetanseopplegg for distriktene. Fylkesmannen i Troms og Finnmark planlegger tema.


Reise og overnatting

Fylkesmannen dekker overnatting, dagpakker, middager og reise for én person fra hvert reinbeitedistrikt/siida. Øvrige deltagere må betale selv.


Program 25. mars

Fagdag med en rekke meget dyktige fagfolk fra forvaltningen, forskningen, næringen og NRL/NBR som vil gi oss en kunnskapsstatus for videre arbeid med temaet.

11:30 | Lunsj og registrering

12:30 | Åpning ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

12:45 | Om selvstyre og medforvaltning i reindriften ved Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet

13:00 | Selvstyre i reindriftsnæringen i samisk perspektiv ved Silje Karine Muotka, rådsmedlem i Sametinget

13:15 | Selvstyre og medforvatning i reindriftsnæringen fra næringens perspektiv ved Ellinor Marita Jåma, leder i NRL

13:30 | Spørsmål og kommentarer

13:40 | Pause

13:50 | Presentasjon av selvstyrerapporten ved Ola Rygh, Landbruksdirektoratet

14:10 | Selvbestemmelse og selvstyre - rammer og muligheter ved Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla

14:30 | Paneldebatt - Hvilke rammer og muligheter har reindriften når det gjelder selvstyre?

Laila Susanne Vars, Ola Rygh, representanter fra NRL og distrikt

15:15 | Pause

15.30 | Konflikthåndtering og megling. Innledning og paneldebatt

Kurt Sara fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Konfliktrådet, representanter fra distrikt

16:30 | Erfaring med utarbeidelse av bruksregler i rdb 30A, Vestre Sone ved soneformann Johan Aslak Logje

16:45 | Erfaring med utarbeidelse av bruksregler i Troms, ved representant fra distrikt

17:00 | Pause

17:15 | Erfaring med utarbeidelse av bruksregler i Nordland, ved representant fra NRLs lokallag

17:30 | Erfaring med utarbeidelse av bruksregler i Trøndelag ved Inge Even Danielsen, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag

17:45 | Spørsmål og kommentarer

19:00 | Middag

 


Program 26. mars

Gruppearbeid. Da skal dere kunne komme med innspill om temaet medforvaltning og selvstyre i næringen.

09:00 | Gruppearbeid med korte innledninger fra moderatorer til gruppearbeidet

Tema 1: Selvbestemmelse/ selvstyre

Tema 2: Bruksregler som ramme for ressursfordeling, ansvar og plikter.

Tema 3: Konflikthåndtering og megling. Erfaringer og modeller

12:00 | Oppsummering av gruppearbeid og avslutning

13:00 | Lunsj og avreise


 

Meld deg på innen 16. mars

Jeg deltar dag 1: 25.mars
Jeg deltar dag 2: 26.mars
Jeg har behov for hotellrom fra 24.-25.mars
Jeg har behov for hotellrom 25.-26.mars
Jeg deltar på middag 25.mars
Dato:
25. mars 2020 11:30 - 26. mars 2020 14:00
Sted:
Thon Hotel Kautokeino
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist:
16.03.2020 23:59:00

Abonner på siste nytt fra oss

Vil du ha siste nytt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår.

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger. Du får siste nytt om konferanser, tilskudd, høringer, tilsyn og andre nyhetssaker.

Vi oppfordrer ordførere og rådmenn til å abonnere.

Klikk her for å laget abonnement