AVLYST: Fylkessamling om Inkluderende barnehage- og skolemiljø (pulje 4)

Dato:
26. mars 2020 09:00 - 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Deltakere fra Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Balsfjord og Steinerskolen i Tromsø

Hvordan organisere arbeidet lokalt for å videreutvikle et inkluderende barnehage- og skolemiljø? Dere får høre om Barnekonvensjonen, erfaringer fra mobbeombudet og erfaringer fra tidligere deltakere i satsingen.

AVLYST: Arrangementet er avlyst på grunn av situasjonen med koronaviruset.


Deltakere fra Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Balsfjord og Steinerskolen i Tromsø, må melde seg på innen 10. mars.


Program

09:00 | Velkommen

ved oppvekst- og barnevernsdirektør Hilde Bremnes, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

09:15 | Mobbeombudet i Troms - rolle, erfaringer og tips

ved John Halvdan Lenning, mobbeombud for barnehage og skole i Troms og Finnmark

10:00 | Erfaringer fra pulje 2

ved May-Tove Lilleng, oppvekst- og kultursjef i Storfjord kommune og Astrid Berg, ressursperson skole

11:00 | Lunsj

12:00 | Bruk av barnekonvensjonen i arbeidet med inkluderende barnehage- og skolemiljø

ved Eivind Pedersen, tidligere koordinator for Sjumilssteget

13:00 | Pause

13:15 | Utviklingsarbeid gjennom nettverk - Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

ved Torbjørn Lund, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT

15:15 | Vel hjem

ved Grete Theodorsen og Solveig Bjørn, Fylkesmannen i Troms og Finnmark


Om satsingen

Inkluderende barnehage- og skolemiljø er et samlingsbasert tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

Arbeidet skal primært foregå ute i barnehager og skoler. Barnehage og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, ledere og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Du kan lese mer om satsningen her.


Praktisk informasjon

Fylkesmannen dekker utgiftene til konferansen.

Dato:
26. mars 2020 09:00 - 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotel i Tromsø
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Deltakere fra Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Balsfjord og Steinerskolen i Tromsø