Rus- og psykisk helseforum Finnmark

Dato:
5. november 2019 08:00 - 6. november 2019 13:30
Sted:
Scandic Hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

200 engasjerte deltakere var samlet i Alta 5. - 6. november på Rus- og psykisk helseforum. Under finner du presentasjoner fra konferansen. 

For 16. gang inviterte Fylkesmannen til faglig påfyll og erfaringsdeling innenfor rus/psykisk helsefelt. Samtlige kommuner i Finnmark var representert, sammen med NAV, Spesialhelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner og andre aktører fra feltet. 

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker åpnet konferansen og vi fikk innlegg om blant annet betydningen av sosial recovery, recovery i praksis og pårørendes rolle i recovery, pakkeforløp og tiltak for risikoutsatte voksne. I programmet under kan du se noen av presentasjonene i pdf. 

Program og presentasjoner fra konferansen (presentasjon av innledere finner du her)

Tirsdag 5. november


08:00 | Registrering for alle deltakere

09:00 | Velkommen (pdf) ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker 

09:45 | Betydningen av sosial recovery: Relasjoner, verdighet og identitet ved Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon


10:30 | Pause


11:00 | Jobbtrening (pdf) ved Arnstein Mykletun fra Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse 


12:00 | Lunsj


13:00 | Støtte til å leve det livet jeg ønsker å leve - Recovery i praksis (pdf) ved Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi


14:00 | Pause


14:30 | Støtte til å leve det livet jeg ønsker å leve - Recovery i praksis ved Arnhild Lauveng fortsetter


15:30 | Pause


16:00 | Parallellseminarer og lederseminar 16:00-18:00

Parallellseminar 1: Hvordan drive målrettet utviklingsarbeid i kommunen? Kortkurs i prosjektarbeid (pdf) ved Elvira Røst, Sør-Varanger kommune
Parallellseminar 2: Jobbspesialistene i Finnmark
Parallellseminar 3: KVP-seminar
Parallellseminar 4: Montenegro bo-og lavterskeltilbud for ROP-pasienter i Hammerfest ved prosjektleder Ingunn Mathisen

Lederseminar 16:00-18:00: Å lede rus og psykisk helsearbeid – kvalitet, forbedring, kontroll og fortvilelse ved Einar Hovlid, Statens Helsetilsyn


19:30 | Festmiddag

 

Onsdag 6. november


08:30 | Pårørendes identitet, relasjoner og roller i recoveryprosess (pdf)

ved Ann-Kirsti Brustad, Landsforeningen for pårørende 


09:30 | Pause


09:45 | Pakkeforløpet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kommunens rolle i pakkeforløp (pdf) ved Kari Hjertholm Danielsen fra Korus Nord

Kommunene og pakkeforløp (pdf) ved Trond Hatling fra Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA)

Pakkeforløpet (pdf) ved Trude Røed fra Finnmarkskollektivet


10:30 | Pause


10:45 | Vold - Tiltak for risikoutsatte voksne (pdf) ved Marianne Ryeng 

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

TryggEst - Vern av sårbare voksne (pdf) ved Lene H. Gregersen, Bufdir


11:45 | Pause


12:00 | Godt nytt fra staten


13:00 | Lunsj og vel hjem

Praktisk

Konferansen er gratis. Fylkesmannen dekker konferanseavgift, hotell og måltider. For kommunene dekker vi også reiseutgifter så langt det lar seg gjøre.

Refusjonskrav må sendes samlet til oss etter konferansen, men innen 25. november 2019. Refusjonsskjema kommer.

Send til fmtfpostmottak@fylkesmannen.no 

 

Dato:
5. november 2019 08:00 - 6. november 2019 13:30
Sted:
Scandic Hotel i Alta
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark